MAKANDRA; Social Media Channel

MAKANDRA (Eensgezindheid, Moeder Kaars) is een social media platform, gericht op het bevorderen van burgerschapszin en zelfredzaamheid vanuit het perspectief van de Surinaamse burger.

De missie van MAKANDRA is: Bouwen aan een Surinaamse (online) community die proactief, kritisch en oplossingsgericht denken en doen demonstreert.

MAKANDRA creëert, genereert en distribueert multimediale content waarin informatie, identificatie, fascinatie en variatie voor de burger centraal staat (Visie).

De kernwaarden van MAKANDRA zijn: Diversiteit, Respect, Initiatief, Zelfredzaamheid, Vertrouwen.