Gecombineerde tuinbouw kan op kleine schaal en het bemesten met kompost en mestwater is daarbij een uitkomst.